งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

--->  
 รายการ Amath
สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม
1.กระดาน+เบี้ย+แป้นวาง
2.นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์ที่มีแอพจับเวลา
***ถ้าผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันการแข่งขันในกระดานที่1จะถือว่าแพ้บายและรอแข่งขันในกระดานถัดไปเนื่องจากทุกกระดานจะต้องเริ่มแข่งพร้อมกัน***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --->  
---> เว็ปไซต์เข้าใช้งานระดับชาติภาคเหนือ จ.น่าน https://north70.sillapa.net/sp-north/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70”   ปีการศึกษา  2565 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-------------------------------กลุ่มการศึกษาปฐมวัย-----------------------------------การปั้นดินน้ำมัน และการฉีกตัดปะกระดาษ 
(โดยให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากเลือก  1  หัวข้อจาก 3  หัวข้อในวันทำการแข่งขัน)
หัวข้อ
1.ชุมชนของเรา 
2.ธรรมชาติแสนงาม
3.พิจิตรเมืองงาม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
จัดแข่งขันทุกรายการแข่งขันตามประกาศจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
♦กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดการแข่งขัน  เดือน พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565
♦ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เดือน 6 ธันวาคม  2565
♦ประชุมผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน เดือน 7 ธันวาคม  2565  
♦กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่       ภายในวันที่  9 ธันวาคม  2565
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่  10  ธันวาคม  2565
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่  11-16  ธันวาคม  2565
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  17-18  ธันวาคม  2565
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
-----------------------------------ระดับชาติภาคเหนือ---------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ วันที่  6 ธันวาคม 65 - 3 มกราคม 66
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่  5-9 มกราคม 2566
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่  10-16 มกราคม 2566
♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่  17 มกราคม 2566
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่  18-31 มกราคม 2566
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน วันที่  3-5  กุมภาพันธ์  2566      
ประกาศผลการแข่งขันระดับชาติ  หลังจบการแข่งขัน
แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด หากสนใจสามารถสั่งซื้อ เสื้อยืดโปโลทั้งชายและหญิง จำหน่ายในราคา  ตัวละ 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ เลขบัญชี 610-1-82664-3 (ส่งสลิปการโอนที่ ID Line : nong1234nong1234) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 ธันวาคม 2565 หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ นางสาวนิตยา  บุญปู่  เบอร์โทรศัพท์ 0821451929   นางสาวสุภาพร   บุญคำ  และนางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 0636695917
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:12 น.
แบบฟอร์มการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มชื่อ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 

แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-01
WORD ]   [ PDF ]
การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-02

WORD ]   [ PDF ]
การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SP-03

WORD ]   [ PDF ]
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-04

WORD ]   [ PDF ]
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-05

WORD ]   [ PDF ]
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-06

WORD ]   [ PDF ]
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง


 
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

 
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
(ภาษาไทย)
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
(ศิลปะ-ทัศนศิลป์)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 150
จำนวนทีม 1,466
จำนวนนักเรียน 2,931
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,188
จำนวนกรรมการ 920
ครู+นักเรียน 5,119
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,039
ประกาศผลแล้ว 211/221 (95.48%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 409
เมื่อวาน 882
สัปดาห์นี้ 1,291
สัปดาห์ที่แล้ว 3,662
เดือนนี้ 19,301
เดือนที่แล้ว 361,653
ปีนี้ 19,301
ทั้งหมด 381,687