งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
QR Code กรรมการตัดสินดนตรี ร้องเพลงระดับประถมและมัธยมขยายโอกาส  ลูกทุ่ง ลูกกรุง  สากล  พระราชนิพนธ์ ขับขานประสานเสียง วงสตริง

ขอเชิญท่านที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อจะประชุมคณะกรรมการในลำดับต่อไปค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

​ผังการจัดนิทรรศการ

ข้อมูลติดต่อศึกษานิเทศก์ประจำสนามแข่งขัน


ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน/การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/อื่น ๆ 
 
1. ระบบจะเปิดให้โรงเรียนทำการเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อ-สกุล/เพิ่มนักเรียนและอื่น ๆ ในวันที่ 10-16 มกราคม 2566
2. โรงเรียนใช้ Username และ Password ของทางโรงเรียน (ที่เขตจัดสรรให้ในการ Login เข้าสู่ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน **ถ้าไม่ทราบให้ติดต่อผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่เพื่อขอ Username และ Password) โดยทำการ Login เข้าแก้ไขผ่านเว็บไซต์ระดับภาคเหนือ
3. โรงเรียนทำการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน/การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/อื่น ๆ ตามเกณฑ์ของการเปลี่ยนตัว (ดาวน์โหลด)
4. โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารสำหรับให้ผู้มีอำนาจรับรองลงนามและอัพโหลดในระบบ (กรณีการเปลี่ยนตัว) และนำฉบับจริงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว
5. โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารสำหรับให้ผู้มีอำนาจรับรองลงนาม และนำมาในวันแข่งขันโดยมอบให้กับคณะกรรมการรับรายงานตัวเพื่อตรวจสอบ (กรณีการแก้ไขคำนำหน้านาม/ชื่อ-สกุล)
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-01
[WORD]   [PDF]
การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-02

[WORD]   [PDF]
การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SP-03

[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-04

[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-05

[WORD]   [PDF]
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-06

[WORD]   [PDF]


แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียน ลำดับ และเวทีการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเพิ่มเติมจากสูจิบัตรการแข่งขัน
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF [ดาวน์โหลด]
  
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 42
จำนวนโรงเรียน 2,802
จำนวนทีม 8,488
จำนวนนักเรียน 24,816
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 14,799
จำนวนกรรมการ 1,537
ครู+นักเรียน 39,615
ครู+นักเรียน+กรรมการ 41,152

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 49,904
เมื่อวาน 56,264
สัปดาห์นี้ 106,168
สัปดาห์ที่แล้ว 191,976
เดือนนี้ 672,620
เดือนที่แล้ว 152,906
ปีนี้ 672,620
ทั้งหมด 841,784