งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน

---------------------------ระดับเขตพื้นที่-----------------------------------

   ♦ เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่ 24 - 28 พ.ย.65
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน / ครู 28 พ.ย. 65 (เวลา 16.30 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลออนไลน์ในระบบ 29-30 พ.ย. 65 
   ♦ ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลออนไลน์ 30 พ.ย. 65 (16.30 น.)
   ♦ สรุปผลการลงทะเบียน (เจ้าภาพ)  30 พ.ย. 65
   ♦ ประชุมคณะผู้บริหารและผู้ประสานงานโรงเรียน 1 ธ.ค. 65
   ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.พล อต พิษณุโลก กลุ่ม3 "Thep Dhanuthong student arts & crafts competition 2022" 8 ธันวาคม 2565
♦ ทุกโรงเรียนดำเนินการนำรูปผู้เข้าแข่งขัน & ครู ลงระบบ ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2565
♦ เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน & ครู 13 ธันวาคม 2565
♦ แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ พิษณุโลก กลุ่ม3 19 - 20 ธันวาคม 2565
♦ ประกาศผลการแข่งขัน 19 - 20 ธันวาคม 2565
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 22 ธันวาคม 2565
   

 หมายเหตุ โรงเรียนที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระให้นำรายชื่อคณะกรรมการ การตัดสินการแข่งขันมาในวันประชุมด้วย
*****************************************************************************************
 
​โรงเรียนชาติตระการวิทยา และ โรงเรียนบ้านป่าแดง


 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:11 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เดิม หน้าอาคารช้างสร้าง และ เต็นท์ข้างโดมสีฟ้า
เป็น โรงจอดรถนักเรียน
รายการที่แข่งขันโรงจอดรถนักเรียนมีดังนี้


***************************************************************************************
>>>สถานที่แข่งขันทั้งหมด ดาวน์โหลดที่นี้<<<
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09:49 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ฉบับลงนาม
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> PDF <<<<<
วันเสาร์ ที่ 03 ธันวาคม 2565 เวลา 17:43 น.
yesรายละเอียดการแข่งขัน แต่ละรายการ  
        จากการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการได้มีรายละเอียดที่จะแจ้งมายังโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดำเนินการตามไฟล์เอกสารที่แนบ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม 14/12/65) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
              - หัวข้อการสร้างเกมสร้างสรรค์ ม.ต้น ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
         - 
Story telling ม.ต้น-ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนรวม


รายละเอียดเพิ่มเติม
         รายการแข่งขันใดที่ต้องใช้ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาด้วย


 
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:10 น.

การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ***Doc l PDF

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว  ผู้เข้าแข่งขัน กรณี เหตุจำเป็น เหตุสุดวิสัย ของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
*****PDF l Docx*****

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,012
จำนวนนักเรียน 2,202
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,544
จำนวนกรรมการ 615
ครู+นักเรียน 3,746
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,361
ประกาศผลแล้ว 179/188 (95.21%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 16
เมื่อวาน 426
สัปดาห์นี้ 891
สัปดาห์ที่แล้ว 3,039
เดือนนี้ 16
เดือนที่แล้ว 14,827
ปีนี้ 14,843
ทั้งหมด 155,132