งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Search in sidebar query
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.4-6
        โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันให้ส่งผลงาน  ณ  วันแข่งขัน  ดังนี้
         1. คลิปวิดีโอตามหัวข้อที่กำหนดให้ไม่เกิน 5 นาที
         2. นำเสนอ storyboard ผ่านโปรแกรมนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ   ไม่เกิน  10 นาที
         3. ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันส่งรายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งหัวข้อ  จำนวน  3 ชุด  เพื่อให้กรรมการ  ณ วันแข่งขัน

 
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07:34 น.
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-3  และม.4-6
แจ้งโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันซูโดกุ

ให้คุณครูทำโจทย์ปริศนาทั้ง 10 รูปแบบ ตามแบบฟอร์ม เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นโจทย์ในวันแข่งขันจริง (โดยคณะกรรมการจะนำมาจับฉลาก เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน) ดังนี้    
          - ระดับชั้น ม.ต้น ทำโจทย์แยกตามแบบ ทั้งหมด 10 แบบ จำนวน 2 ชุด พร้อมเฉลย
          - ระดับชั้น ม.ปลาย ทำโจทย์แยกตามแบบ ทั้งหมด 10 แบบ จำนวน 2 ชุด พร้อมเฉลย
โดยส่งในวันแข่งขันจริงก่อนเวลา 08.15 น.
***กรณีที่คุณครูส่งเพียงระดับชั้นเดียวให้ทำโจทย์แค่ระดับชั้นที่ส่งเท่านั้นค่ะ และให้คุณครูแยกซอง ม.ต้น  และ ม.ปลายให้ด้วยนะคะ
***คุณครูตรวจสอบความชัดเจนของโจทย์ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1Ku8BpkXjPq_AzBqe75vEbjE1WbnPiqMo/edit
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อครูอรอุมา โทร : 0845938991

กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-3 และ ม.4-6
      ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม นำกระดานและเบี้ยมาเอง ณ  วันแข่งขัน  และโหลดนาฬิกาจับเวลา “A-Math Clock” ลงในโทรศัพท์มือถือของแต่ละทีม


 
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:19 น.
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-๓
 
ลำดับ อุปกรณ์ จำนวน
เทอร์มอมิเตอร์ ๑ อัน
จานหลุม ๔ หลุม ๑ อัน
ชุดตะเกียงแอลกอฮอลล์  (ตะเกียงแอลกอฮอลล์ + ที่กั้นลม + ตะแกรง) ๑ ชุด
หลอดทดลองพร้อมที่วางหลอดทดลอง ๘ หลอด
บีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร ๔ อัน
ช้อนตักสาร ๓ อัน
แท่งคนสาร ๓ อัน
หลอดหยด๓  ๓ อัน


กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๔-๖
ลำดับ อุปกรณ์ จำนวน
บิกเกอร์   ขนาด  50  มิลลิลิตร  ๓  ใบ
บิกเกอร์   ขนาด  300  มิลลิลิตร  ๑ ใบ
สายไฟปากคีบ ๒ เส้น
แผ่นทองแดง ๑  แผ่น
แผ่นสังกะสี ๑  แผ่น
ผ้าขาวบาง ๑ ผืน
แท่งคนสาร ๓ อัน
มัลติมิเตอร์๑ ๑ เครื่อง
เครื่องวัดค่า Ph ๑ เครื่อง

 
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15:21 น.
 กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
                        บทหลัก : บทพากย์เอราวัณ
                        บทเลือก (ตัวแทนกรรมการจับฉลาก จำนวน 1 บท จาก 3 บท)
                                      1) รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
                                      2) วัฒนธรรม
                                     3) พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
                     บทหลัก : มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
                     บทเลือก (ตัวแทนกรรมการจับฉลาก จำนวน 1 บท จาก 3 บท): 
                                  1) สวรรค์ชั้นกวี
                                  2) ยามมืด
                                 3) ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.1-ม.3
                             1.พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบนางละเวง
                             2.นิราศเมืองแกลง
กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.4-ม.6
                             
1. ขุนช้างชุนแผน ตอนนางพิมเปลี่ยนชื่อ
                            2. กาพย์เห่เรือ
กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ม.1-3  และ ม.4-6
                           
ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวตรียมกระดานมา  ณ  วันแข่งขัน

 
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 14:09 น.
    เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2565
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  6 ธันวาคม 2565  เวลา 16.00 น.
   ♦ ปิดให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลนักเรียน/ครู  13 - 15 ธันวาคม 2565
    เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
    จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 22-23 ธันวาคม 2565
    ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
    พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
วันจันทร์ ที่ 05 ธันวาคม 2565 เวลา 19:13 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 694
จำนวนนักเรียน 1,287
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 992
จำนวนกรรมการ 794
ครู+นักเรียน 2,279
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,073
ประกาศผลแล้ว 154/165 (93.33%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 242
เมื่อวาน 202
สัปดาห์นี้ 444
สัปดาห์ที่แล้ว 2,152
เดือนนี้ 11,654
เดือนที่แล้ว 70,771
ปีนี้ 11,654
ทั้งหมด 87,749