งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

1. ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาด้วยตนเองในวันแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันนำบัตรประจำตัวการแข่งขัน พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาในวันที่เข้าแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 12:39 น.
1. การติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเติมใดๆ ให้ติดตั้งผ่านแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น 
2. การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จะต้องติดตั้งในช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. (ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง) 
3. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาด้วยตนเองในวันแข่งขัน   
4.  ผู้เข้าแข่งขันนำบัตรประจำตัวการแข่งขัน พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาในวันที่เข้าแข่งขัน 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 12:37 น.
         กำหนดการส่งผลงาน การประกวดภาพยนตร์สั้น ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง  สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]
          **รูปแบบการส่ง ส่งในช่องทาง Online เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.**
ขั้นตอน
          1. ให้ผู้ส่งผลงานสร้างเป็นโฟลเดอร์ใน Google Drive ด้วยชื่อผลงานภาพยนตร์สั้น_ชื่อโรงเรียน เช่น (ตามใจนายกล้าหาญ_โรงเรียนสุขใจ) 
          2. แล้วอัพโหลดไฟล์ข้อมูลใน โฟลเดอร์ Google Drive ที่สร้าง ดังต่อไปนี้
              2.1) รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้ฝึกสอน หมายเลขโทรศัพท์จำนวน 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
              2.2) บทภาพยนตร์จำนวน ๑ ชุด (ไฟล์ PDF)
              2.3) ผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาทีจำนวน ๑ เรื่อง (ไฟล์ MP4)
          3. Google Drive (ตั้งค่าการแชร์เป็น ทุกคนที่มีลิงค์) ส่งลิงค์ Google Driveผลงาน มาที่
https://forms.gle/ap48XnHCkuNAJo749

หมายเหตุ : ศูนย์จัดการแข่งขันจะดาวน์โหลดไฟล์ผลงานที่ส่งในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
วันอังคาร ที่ 06 ธันวาคม 2565 เวลา 14:21 น.

 
ระดับเขตพื้นที่
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-7 ธันวาคม 2565
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  7 ธันวาคม 2565 (เวลา 20.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลในระบบ 8-12 ธันวาคม 2565
   ♦ ศูนย์แข่งขันกำหนดตารางการแข่งขัน และลงทะเบียนกรรมการตัดสินการแข่งขัน 8-12 ธันวาคม 2565 
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16, 20-21 ธันวาคม 2565
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่เข้าสู่ระบบการแข่งขัน 6 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566
   ♦ ปิดระบบการโอนข้อมูล 3  มกราคม 2566
   ♦ ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 4 มกราคม 2566
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครู ระดับชาติ 5-9 มกราคม 2566
   ♦ แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครู เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 10-16 มกราคม  2566
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 17 มกราคม 2566
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  18-31 มกราคม 2566
   ♦ จัดการแข่งขันระดับชาติ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ 6 กุมภาพันธ์ 2566
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 13 กุมภาพันธ์ 2566

 
         การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร   [doc]  |   [pdf]
 
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 1,122
จำนวนนักเรียน 2,454
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,718
จำนวนกรรมการ 778
ครู+นักเรียน 4,172
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,950
ประกาศผลแล้ว 198/230 (86.09%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 250
สัปดาห์นี้ 490
สัปดาห์ที่แล้ว 2,142
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 10,646
ปีนี้ 10,646
ทั้งหมด 162,585