งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเล่มการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ศูนย์วิทย์
1. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 พร้อม CD วีดีโอการนำเสนอโครงงาน ไม่เกิน 7 นาที และไฟล์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด(.DOC และ PDF) 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูกิตติภรณ์  วังกะ โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 088 2690086

 
2. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 พร้อม CD วีดีโอการนำเสนอโครงงาน ไม่เกิน 7 นาที และไฟล์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด(.DOC และ PDF) 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูสุพรรษา  เขื่อนธะนะ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 089 9591088

3. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูวานิสสา  คำมูลอินทร์  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 091 6267433

4. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูสุมนลักษณ์  สุวรรณ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 1837721

5. ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูสุรีพร  เขียวสมบัติ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 1686426

6. ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูรัชนี  บูรณพันธ์  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 4203419

7. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม. 1-3 และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ส่งเอกสารเล่มรายงาน
จำนวน 7 เล่มพร้อมโปรสเตอร์ ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ในวันรายงานตัว

----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งเอกสาร “กิจกรรมสภานักเรียน”
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 5 เล่ม รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มายัง
นางพัชรินทร์  สุทธหลวง ( 087-1797293 )
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  เลขที่ 64 หมู่ 1  ตำบลป่ากลาง
อำเภอปัว  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

 
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งเอกสาร “กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth  Counselor)”
ระดับ ม.ต้น  และ ม.ปลาย
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสาร “รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth  Counselor)”   จำนวน 5 เล่ม   รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  มายัง
นางพัชรินทร์  สุทธหลวง ( 087-1797293 )
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  เลขที่ 64 หมู่ 1  ตำบลป่ากลาง
อำเภอปัว  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:56 น.

>>>ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ รอบที่ 2<<<
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อใช้สำหรับอัพโหลดเข้าระบบสมัครออนไลน์

ขณะนี้ เปิดรับสมัครออนไลน์รอบที่ 2 แล้ว

*** เปิดรับสมัครออนไลน์รอบที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย 2565 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 12.00น. นี้เท่านั้น
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:59 น.
แผนที่แสดงระยะทางการเดินทางไปสนามแข่งขัน (สพม.น่าน)


 
กำหนดการประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันภาคเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 42
จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 1,085
สัปดาห์นี้ 1,089
สัปดาห์ที่แล้ว 17,070
เดือนนี้ 10,435
เดือนที่แล้ว 21,112
ปีนี้ 31,547
ทั้งหมด 31,547