ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 39 0 0 39
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 17 9 1 27
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 9 6 5 20
4 การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 3 1 2 6
5 การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1 8 9 18
รวม 69 24 17 110


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจิระวัฒน์ วังกะ 0808038092 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 078 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]