สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนน่านปัญญาน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้  35  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้  24  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ได้  19  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 4  การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง ได้  14  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 5  การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ