ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เขต 2 82.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านซับตะแบก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 80.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. แพร่ เขต 1 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 80.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.60 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านวังทองแดง สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 19  
24 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 19  
25 โรงเรียนสว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 78.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.20 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 76.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 76.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านผาฮี้ สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 75.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 75.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 75.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ สพป. น่าน เขต 1 75.25 เงิน 39  
40 โรงเรียนเจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดนาแก้ว สพป. ลำปาง เขต 2 74.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน