ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 - -  
15 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
16 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน