ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากรอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง สพป. ลำพูน เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 80.67 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน