ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 85.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. ลำปาง เขต 2 82.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 82.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 78.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 76.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.80 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน