ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 92.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 91.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 91.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังพรม สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 90.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 90.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 89.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 87.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนสิรินคริสเตียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 85.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 85.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 84.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 84.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 84.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี สพป. ลำปาง เขต 2 83.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 82.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป. ตาก เขต 1 81.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.60 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน