ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 78.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 73.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 70.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 70.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68.40 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 66.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 66.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.80 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 65.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65.60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว สพป. แพร่ เขต 2 65.40 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.40 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65.40 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 65.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 64.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64.80 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 63.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 62.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 สพป. เชียงราย เขต 3 62.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 61.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60.60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน