ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 85.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 83.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชัยชุมภู สพป. พะเยา เขต 2 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 82.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 79.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 79.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.60 เงิน 20  
22 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 77.60 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.60 เงิน 20  
24 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 77.60 เงิน 20  
25 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 77.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านลำตาเณร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 76.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 75.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 75.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 74.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 74.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 73.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 73.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.20 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน