ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 82.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนวังแก้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 81.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.40 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 73.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 72.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 72.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง สพป. ลำพูน เขต 1 71.40 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน