ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป. สุโขทัย เขต 1 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 80.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีวิทยา สพป. ตาก เขต 1 80.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่กองคา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 80.20 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 79.80 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.60 เงิน 22  
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนราษฎร์ดำริ สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 79 เงิน 27  
30 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 27  
31 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 78.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 78.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 78.60 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 78.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 2 78.40 เงิน 34  
37 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.20 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. ลำปาง เขต 3 77.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 76.40 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน