ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 97.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 97.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 97.32 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 97.32 ทอง 4  
7 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 96.54 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 94.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 93.42 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.53 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90.41 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 90.19 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.12 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 68.12 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 67.23 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66.35 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66.35 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 65.46 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 64.58 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63.69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 63.69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 62.81 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 61.92 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60.15 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านซับบอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านดอยจัน สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส สพป. พิษณุโลก เขต 2 60 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 26  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 60 ทองแดง 26  
38 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 26  
39 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 26  
40 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 57 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. ลำพูน เขต 2 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 54 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน