ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 99.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนป่าแงะวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95.71 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.41 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.41 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.57 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.12 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 85.89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 76.07 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.46 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 57 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 52 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 49 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 49 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 48 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 47 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 46 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 46 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 45 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 44 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 44 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 43 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 41 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 35 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 35 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 27 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน