ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ สพป. พิจิตร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ สพป. ลำปาง เขต 2 89.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 21  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 75.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาตาโพ สพป. ตาก เขต 1 68.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68.33 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 2 67.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 67.33 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 67.33 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 66.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 65.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ลำปาง เขต 3 62.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 61.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน