ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 836
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 87.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 84.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านผาท่าพล สพป. พิษณุโลก เขต 2 71.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69.10 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 68.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 65.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 64.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 62.90 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 60.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 60.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 58.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 58.40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 48.30 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 48.20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 47.60 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 44.60 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน