ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. พะเยา เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 18  
21 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน