ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 834
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 9  
14 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 9  
15 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 9  
16 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 19  
24 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 19  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 65 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 65 ทองแดง 33  
40 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 33  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน