ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 22  
25 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 22  
26 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 22  
27 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 22  
28 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 22  
29 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 22  
30 โรงเรียนธนศรี สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 30  
35 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 30  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 30  
37 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 30  
38 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 30  
39 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดเชตุพน สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน