ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. ลำปาง เขต 2 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 90.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านครกคำ สพป. น่าน เขต 1 88.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม สพป. พิจิตร เขต 2 86.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.60 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 86.60 ทอง 13  
17 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ลำพูน เขต 1 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 81.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 81.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 81.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 77.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 77.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.60 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 77.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 75.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.60 เงิน 36  
39 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 75.60 เงิน 36  
40 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 75.60 เงิน 36  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน