ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 830
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 95.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 91.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.38 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 85.25 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 84.38 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 84.38 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 84.38 ทอง 10  
13 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 84.38 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ สพป. สุโขทัย เขต 2 72.88 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน