ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 829
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตอรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 97.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดงกะพี้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 90.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังแร่ สพป. สุโขทัย เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 88.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 85.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.17 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 83.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน