ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 828
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป. พะเยา เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 93.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 92.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 91.83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. ลำพูน เขต 2 89.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 88.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป. แพร่ เขต 1 87.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86.83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 86.83 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 86.83 ทอง 23  
26 โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87 สพป. เชียงราย เขต 3 86.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ สพป. สุโขทัย เขต 2 84.83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84.83 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สุโขทัย เขต 1 83.17 ทอง 31  
32 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนวัดช่องแค สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน