ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 827
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป. ลำพูน เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 92.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 92.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 91.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 91.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 91.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 90.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 87.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป. แพร่ เขต 1 87.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 86.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.17 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป. พะเยา เขต 2 83.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป. ลำพูน เขต 2 83.17 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 82.83 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน