ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น สพป. ลำพูน เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสรีวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแวน สพป. พะเยา เขต 2 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันจกปก สพป. พะเยา เขต 1 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สพป. พิจิตร เขต 2 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางงู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. เชียงราย เขต 4 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 76.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 74.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 74.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ สพป. ตาก เขต 2 73.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72.40 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านสมัย สพป. ลำปาง เขต 2 71.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 70.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.40 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านผาจี สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 67.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65.40 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน