ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 72.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 66.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 65.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 62.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62.50 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 61.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 57.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57.50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 2 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 54 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 52.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 52 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 51.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 51.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 51 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 47.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สพป. พิจิตร เขต 2 46 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 44.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 43 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 41 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 41 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 39 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป. พะเยา เขต 2 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน