ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคล้าย สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 87.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสันวิไล สพป. ลำพูน เขต 2 79.50 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 78.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 76.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต 2 75.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 74.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ สพป. ลำปาง เขต 2 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ สพป. ตาก เขต 1 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 53 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 49 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 47.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 47 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 39 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน