ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคล้าย สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 83.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 75.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 75.50 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 73.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 70.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป. พิษณุโลก เขต 2 66.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66.50 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ สพป. ลำปาง เขต 2 60.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 54.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านลำพาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 52.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52.50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 49 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 41.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน