ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 819
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 82.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 77.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.80 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 77.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 76.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน