ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. ลำปาง เขต 2 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 79.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 74.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 66.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 64.80 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน