ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 817
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 82.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 82.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 76.50 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน