ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า สพป. กำแพงเพชร เขต 2 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 91.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปากดุก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 4 87.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.50 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป. พะเยา เขต 2 83.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป. ตาก เขต 1 83.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 82.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 82.50 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 81.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.50 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 79.50 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 79.50 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.50 เงิน 37  
39 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน