ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนล้านนาคริสเตียน สพป. พะเยา เขต 2 82.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 78.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนไท่จง ( เทศบาล 3 ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.40 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน