ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 89.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 88.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 88.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนลำพูนพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. ลำพูน เขต 2 87.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสิริวัฒนา สพป. พิจิตร เขต 2 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 84.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 83.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 81.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 80.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 74.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน