ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 85.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 81.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 74.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 72.67 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 68.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน