ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 86.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 82.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82.60 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 82.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 80.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ลำพูน เขต 1 79.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 77.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 77.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 77.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 75.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 74.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68.20 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน