ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 93.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา สพป. พิจิตร เขต 1 93.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 92.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 89.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป. ลำปาง เขต 2 88.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.90 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 86.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 85.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 85.80 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป. สุโขทัย เขต 2 85.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.30 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 84.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 83.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านฮวก สพป. พะเยา เขต 2 80.90 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.10 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73.20 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน