ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน