ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 73.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 72.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 67.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 66.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 62.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 61.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 60.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 59.60 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 58.80 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 55.20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 53.20 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 52.80 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 51.60 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 51.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 46.80 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44.80 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 43.60 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 41.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 40.20 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 39.40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 38.20 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 36.40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 33 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 31 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 29 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 25.80 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 25.60 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน