ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 89.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 88.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 81.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 80.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนฟ้าใส สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 79.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแก สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 77.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 74.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2 72.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนสายอักษร สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 67.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 63.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. สุโขทัย เขต 2 54 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านผาท่าพล สพป. พิษณุโลก เขต 2 51.60 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 51.20 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน