ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. สุโขทัย เขต 1 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน