ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองโก สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 53.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 50.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป. พะเยา เขต 2 48.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 47 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 45 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 45 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 45 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 44.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 44 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 43.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 42.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 40 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 39 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 39 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 35.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 35.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 35 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 35 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 33.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 30.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 30 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 27 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 27 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 20.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 15 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ สพป. ลำพูน เขต 1 15 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน