ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 73.50 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาแช่ สพป. ลำปาง เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปางหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 70.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 70 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 65 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนแม่สานสามัคคี สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านป่าเส้า สพป. ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 55 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 53.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 49 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 48.50 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน