ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 78.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 73.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำพรม สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 69.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 68.25 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ สพป. ลำพูน เขต 1 66.25 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64.25 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 63.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63.25 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62.25 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 61.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 60.50 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน