ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีวิทยา สพป. ตาก เขต 1 78.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชำตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. ลำปาง เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 66.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 63.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 62.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 61.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน